Skład Prezydium Komitetu Astronomii PAN kadencji 2020-2023:

PRZEWODNICZĄCY
prof. dr hab. Tomasz BULIKObserwatorium Astronomiczne UW, Warszawa
tel. +48 22 553 0507 wew. 114
fax +48 22 629 4967
e-mail: tb (at) astrouw.edu.pl

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO
prof. dr hab. Bronisław RUDAKCentrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN, Toruń

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO I SEKRETARZ
dr hab. Marek NIKOŁAJUKWydział Fizyki UwB, Białystok
tel. +48 85 738 8196
e-mail: m.nikolajuk (at) uwb.edu.pl


CZŁONKOWIE PREZYDIUM
dr hab. Agnieszka KRYSZCZYŃSKAObserwatorium Astronomiczne UAM, Poznań
dr hab. Agnieszka POLLONarodowe Centrum Badań Jądrowych, Świerk oraz Obserwatorium Astronomiczne UJ, Kraków
prof. dr hab. Michał TOMCZAKInstytut Astronomiczny UWr, Wrocław