Komitet Astronomii PAN wspólnie z Polskim Towarzystwem Astronomicznym wystosował do Wicepremiera Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina list prezentujący stanowisko polskiego środowiska astronomicznego w sprawie projektu ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce. W liście wskazano na poważny mankament projektu Ustawy 2.0, polegający na planach wykreślenia astronomii z katalogu dyscyplin naukowych. KA PAN i PTA uważają, że likwidacja astronomii jako samodzielnej dyscypliny naukowej w zasadniczy sposób może zahamować rozwój badań astronomicznych i kosmicznych w Polsce.